Menu
Your Cart

Privacyverklaring

Kideas.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kideas.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Persoonsgegevens die door Kideas.nl worden verwerkt

 

Kideas.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de website van Kideas.nl diensten van en/of omdat u deze gegevens zelf aan Kideas.nl verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Kideas.nl, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

 

Wanneer u de website van Kideas.nl bezoekt en zich nog niet registreert als klant worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

-        Uw IP-adres;

-        Uw activiteit op de website van Kideas.nl (de laatste door u bezochte webpagina);

-        Het moment van uw laatste klik op de website van Kideas.nl.

 

Wanneer u zich als klant registreert op de website van Kideas.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

-        Uw voor- en achternaam;

-        Uw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode;

-        Uw e-mail adres;

-        Uw telefoonnummer;

-        Uw bestelgeschiedenis en de specificaties van de producten;

-        Uw IP-adres;

-        Uw activiteit op de website van Kideas.nl (de laatste door u bezochte webpagina);

-        Het moment van uw laatste klik op de website van Kideas.nl;

-        Uw internetbrowser en apparaat type.

 

Wanneer u een bestelling plaats op de website van Kideas.nl zonder dat u zich registreert als klant worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:


-        Uw voor- en achternaam;

-        Uw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode;

-        Uw e-mail adres;

-        Uw telefoonnummer;

-        Uw bestelgeschiedenis en de specificaties van de producten;

-        Uw IP-adres;

-        Uw activiteit op de website van Kideas.nl (de laatste door u bezochte webpagina);

-        Het moment van uw laatste klik op de website van Kideas.nl;

-        Uw internetbrowser en apparaat type.

 

Verwerkt Kideas.nl bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

 

Anders dan de verwerking van de eerder genoemde gegevens, is Kideas.nl niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Kideas.nl verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Kideas.nl op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Kideas.nl kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Kideas.nl ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen  dat gegevens over minderjarigen door Kideas.nl worden verwerkt.

 

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Kideas.nl onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Kideas.nl u contact op te nemen via deborah@kideas.nl of 0647374672.  Kideas.nl zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

Kideas.nl verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 

Wanneer u de website van Kideas.nl bezoekt zonder dat u zich registreert als klant worden uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

-        Voor het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers van Kideas.nl, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van kwaadwillende welke toegang trachten te verkrijgen tot de persoonsgegevens welke Kideas.nl verwerkt;

-        Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden, bijvoorbeeld hoe vaak een artikel wordt bekeken (dit is anoniem);

 

Wanneer u zich als klant registreert op de website van Kideas.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

-        Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving op de website van Kideas.nl;

-        Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;

-        Om de door u bestelde producten te kunnen versturen naar het door u gewenste adres;  

-        Voor het analyseren van uw gedrag op de website van Kideas.nl teneinde daarmee de website te verbeteren (dit is anoniem);

-        Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden, bijvoorbeeld hoe vaak een artikel wordt bekeken (dit is anoniem);

-        Voor het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers van Kideas.nl, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van kwaadwillende welke toegang trachten te verkrijgen tot de persoonsgegevens welke Kideas.nl verwerkt.

 

Wanneer u een bestelling plaats op de website van Kideas.nl zonder dat u zich als klant registreert worden uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

-        Om de door u bestelde producten te kunnen versturen naar het door u gewenste adres; 

-        Voor het analyseren van uw gedrag op de website van Kideas.nl teneinde daarmee de website te verbeteren (dit is anoniem);

-        Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinden, bijvoorbeeld hoe vaak een artikel wordt bekeken of gekocht (dit is anoniem);

-        Voor het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers van Kideas.nl, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van kwaadwillende welke toegang trachten te verkrijgen tot de persoonsgegevens welke Kideas.nl verwerkt;

 

Hoe lang worden uw gegevens door Kideas.nl bewaard?

 

Kideas.nl bewaard en gebruikt uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, daarna verwijderen wij uw gegevens. Wij houden de volgende termijnen aan:

 

-        Nadat u onze website heeft verlaten:

o   De laatst door u bekeken webpagina van Kideas.nl is alleen zichtbaar voor ons zolang u aanwezig bent op onze website. Deze informatie wordt niet bewaard.

 

-        Na 2 jaar:

o   Inactieve klantaccounts worden na 2 jaar verwijderd.

 

-        Na 7 jaar:

o   Wij zijn verplicht om voor de belastingdienst onze administratie 7 jaar te bewaren. In deze administratie zijn we verplicht om de factuur, betaal en bestelgegevens te bewaren. Na 7 jaar wordt deze informatie verwijderd.

 

Waar worden uw gegeven opgeslagen?

 

Uw gegevens worden online enkel opgeslagen op een server en database van waar Kideas.nl een webhosting pakket afneemt. Offline maken wij een backup van deze database op een gegevensdrager welke door een wachtwoord is beveiligd. Voor de veiligheid van uw persoonsgegevens doen wij in deze privacyverklaring geen verdere uitspraken over hoe en waar de gegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via webmaster@kideas.nl

 

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?


Kideas.nl geeft uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners en betaalpartners. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Kideas.nl.


Wat zijn uw rechten?


U heeft op elk moment recht op inzage welke persoonsgegevens Kideas.nl van u heeft verzameld. U kunt hier gratis een kopie van ontvangen. Wanneer u bent geregistreerd als vast klant dan kunt u dit zelf doen via de volgende link: https://kideas.nl/index.php?route=extension/information/gdpr_request

 

Geregistreerde klanten kunnen zelf hun persoonsgegevens verwijderen, dit kan via de volgende link: https://kideas.nl/index.php?route=extension/information/gdpr_forget_me Wanneer u een bestelling heeft geplaatst zonder dat u zich heeft geregistreerd als klant dan kunt u contact met ons opnemen tot het inzien van deze gegevens.

 

Functionaris Gegevensbescherming

 

Kideas.nl heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Kideas.nl.

 

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Kideas.nl wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar webmaster@kideas.nl

 

Contactgegevens

 

Naam:   D. IJsselstein

Adres:   Klutendreef 87, 2841 PJ Moordrecht

Tel:        0612309930

E-mail: webmaster@kideas.nl